Vyprávím váš příběh

Nabízené Služby
Informace
 • Obstarám pro vás informace z oblasti humanitních věd
 • Vytvořím pro vás obsah vašeho webu
 • Provedu pro vás korekturu jazykového obsahu vaší stránky
 • Budu pro vás spravovat obsah vašich stránek či sociálních sítí
Copywriting
 • Zajistím přiměřený, čtenářsky přitažlivý obsah vašeho webu
 • Upravím pro vás stávající texty do čitelnější podoby
 • Promyslím s vámi to, jak se chcete prezentovat svým zákazníkům, a vtělím to poté do slov.
Orientační ceny

Expertní texty

 • texty s vysokou přidanou hodnotou
 • vyžadující rozsáhlé studium
od 2 000

Kč za normostranu

Rešerše

 • vyhledávání informací
 • výstupy ve strukturované podobě
od 300

Kč za hodinu

Potřebujete zajistit značné množství informací ve standardizované a lehce použitelné struktuře? Potřebuje systematizovat velké množství informací? Potřebujete ověřit přesnost či hodnotu informace? Máte v plánu postavit informační platformu s přidanou hodnotou? Tvoříte elearningový kurs? Těší mě, když se mohu stát informačním detektivem.

Nejlépe znáte vaše podnikání vy. Ale udržet stejný tón komunikace, sepsat text bez gramatických chyb či najít to správné slovo není pro mnoho lidí tak lehké. Jsem připraven vám pomoci formulovat váš příběh.

Bibliografie:

Historické části a spoluautorství úvodu české sekce v:
KOVAČEVIČ, Igor. Beyond everydayness theatre architecture in Central Europe. Prague: National Theatre, c2010, 598 s. ISBN 978-80-7258-364-5.

PURKERT, Jan. Asociace barev ve světelném designu: Světelný design v kostce – Část 21. Světlo: časopis pro světelnou techniku a osvětlování [online]. Praha, vol. 2015, no. 6 [cit. 2015-12-17]. DOI: 1212-0812. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Sv%C4%9Btlo/2015/06/Sv%C4%9Btlo_06_2015/index.html#p=50

PURKERT, Jan a Isabel NIELEN. Perceiving the light. In: European Lighting School: Knowledge Center [online]. Institute of Lighting Design, 2015 [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: http://www.lightingschool.eu/portfolio/1-perceiving-the-light/

PURKERT, Jan a Ondřej RUŽIČKA. Understanding the Light. In: European Lighting School: Knowledge Center [online]. Institute of Lighting Design, 2015 [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: http://www.lightingschool.eu/portfolio/understanding-the-light/

Divadelní architektura
Vybraní klienti

Úderné slogany, poutavé texty. Vím, jak vyprávět váš příběh.