Nullius in verba

Bc. Jan Purkert
Jan Purkert

Na Štěpnici 874
Ústí nad Orlicí, 562 01

IČO: 76567869

Email: info@purkert.cz

Tel: 737 86 55 92

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku ÚMČ Praha 2 a podniká na základě platného živnostenského oprávnění č.j. MCP2/109876/2014/OZ-REG/Ska

Nejsem plátce DPH