Jáchym Topol

Nový web pro českého spisovatele

Evropská škola světelného designu

Elearningový kurs světelného designu

Zapomenuté Oustí

Nový web informační web

Divadelní architektura v Evropě

Webmaster rozsáhlé databáze

ENVISYS s.r.o

Nový web pro poradenskou firmu

Keraunos

Nový web pro filosofa Jindřicha Veselého

Orlickoústecké klavirní trio

Nový web pro klasické hudební těleso

Ctirad stavby

Nový web pro místní firmu

Maďarština v Praze

Nový web pro učitelku maďarštiny

Paměť odvahy

Nový web pro sdílení legionářské literatury

Perspectiv

Rešeršní práce pro asociaci historický divadel v Evropě.

Beyond Everydayness

Spolupráce na vědecké publikaci

Nakladatelství OIKOYMENH

Správa facebookového profilu prestižního nakladatelství

Institut světelného designu

Nový web pro neziskovou organizaci

Koučing

Návrh webové stránky pro kouče

Cesta poznání

Návrh webové stránky pro sebevzdělávací spolek

Forum Philosophiae

Nový web pro publikační platformu

DV Audio

Návrh na web firmy ozvučující koncerty

Jan Purkert